.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

3.8.05

Spennende høst

Vi åpner denne bloggen mens de fleste skolebibliotekarer fortsatt er på ferie fordi vi ønsker å bli litt varme i trøya til skolen starter opp igjen. Først på vårt program er IFLA-konferansen, og vi starter fredag 12. august med prekonferansen om skolebibliotek Literacy for life. Ellers vil vi prøve å få med oss det som er aktuelt for skolebibliotekene fra selve konferansen og formidle dette videre.

Og så begynner det nye skoleåret, som ser ut til å by på mange utfordringer. Kunnskapsløftet skal gjennomføres, og skolebibliotekarer og lærere må utvikle sine roller i nye rammer med nye læreplaner fra neste skoleår. Videre leser vi på NBF/Avdeling skoles nettsider fra deres siste styremøte at de har sagt ja takk til en henvendelse fra NBF sentralt om samarbeid om å sette fokus på skolebibliotekene i 2006. Spennende! Vi har også sett at Bibliotekutredningen vil ha et eget kapittel om skolebibliotek. Se også NBFs sider om utredningen

Vi vil følge opp disse sakene, og vår ambisjon er å bidra til kunnskap og debatt om de spørsmålene som reises.

Hjelp... hvordan kommenterer jeg innlegget?

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Så flott at dere har tatt initiativet til dette. Et utmerket sted å ta opp alt det spennende som skjer i skolebibliotekverdenen

29/8/05 08:00  

Legg inn en kommentar

<< Home