.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

1.8.05

En ny måned - en ny blogg!


... til denne nye bloggen om informasjonskompetanse og skolebibliotek.

Vi inviterer til kommentarer og debatt om innleggene og ønsker etter hvert å få flere aktive bidragsytere på dette nettstedet.

Slik kommenterer du et innlegg på bloggen:
 1. Klikk på COMMENT-feltet på (x comments) - IKKE på ikonet med brevet!
 2. Hvis du har registret dig i Blogger vil ditt navn stå øverst!
 3. Hvis ikke... har du 2 valg: - skriv inn ditt navn /alt. velg "Anonymous" - men bruk helst ditt eget navn!
 4. Skriv inn din kommenetar i feltet under "Leave your comment"
 5. Bruk knappen Preview, hvis du ønsker å se din kommentarer før du publisere denne
 6. Hvis du ikke er fornøyed med teksten kan du rette den under preview-feltet i selve tekstfeltet
 7. Du kan bruke HTML-tags hvis du vet hva det er... eller la innlegget stå som ren tekst!
 8. Er du fornøyd nå? ... Klikk på knappen Loginn and Publish
 9. Du kan ikke selv rette opp seinere på et innlegg, men jeg kan fjerne det for deg!
 10. Vil du derimot sende innlegget på bloggen videre til en annen du kjenner, da kan du klikke på ikonet med brevet og legge inn ditt navn og dinn venns e-postadresse og dermed sende dette videre.

  Niels Damgaard og Maren Brit Baadshaug