.comment-link {margin-left:.6em;}

Informasjonskompetanse og skolebibliotek

Vi ønsker å nå skolebibliotekarer, lærere og andre som er interessert i å utvikle skolebiblioteket som en aktiv læringsarena, der elever bruker forskjellige typer ressurser og teknikker for å skaffe seg informasjon og bearbeide denne til ny kunnskap.

11.8.05

Du store verden

Foran IFLA kan det være nyttig med en briefing om det internasjonale fagmiljøet. Skolebibliotekutvikling er helt avhengig av impulser utenfra, og mange norske skolebibliotekarer har vært på studiereiser utenlands for å lære mer. Men deltar vi nok i de internasjonale faglige miljøene på andre måter?

Innenfor IFLA er det Section 11, School Libraries and Resource Centres Section, som har ansvaret for vårt fagområde , og jeg og Niels kommer til å delta på deres arrangementer under konferansen.

Minst like viktig for den som vil holde seg faglig oppdatert på vårt felt er International Association of School Librarianship (IASL)

Sammen med flere andre norske skolebibliotekarer deltok vi på deres årlige konferanse i 2000 i Malmö da temaet var Information Literacy, og vi blei veldig inspirert den gangen. Årets konferanse blei holdt i Hongkong, og neste års konferanse holdes 3.-7. juli i Lisboa. Temaet er The multiple faces of Literacy; Reading, Knowing, Doing. Noen som føler seg kallet? IASL er for øvrig en medlemsorganisasjon i IFLA, og vi regner med å treffe deres representanter på konferansen.

Europeisk nettverk for skolebibliotek eller European Network for School Librarians and Information Literacy (ENSIL) inviterer til et møte under IFLA tirsdag 16. august fra 0900-1200. Det er ikke nødvendig å være medlem eller IFLA-deltaker, forteller Astri Flagstad, norsk kontaktperson (asflags@start.no). Møt opp i Spektrum ved informasjonsdesken kl 09:00 presis.

Hva kan disse organisasjonene, deres nettsteder og andre kommunikasjonskanaler tilby oss og hva kan vi bidra med? Det håper vi å vite litt mer om etter IFLA 2005!

Hjelp... hvordan kommenterer jeg innlegget?